Szanowny Kliencie jest to formularz umożliwiający zgłoszenie reklamacji z gwarancji jakości udzielonej na meble przez Producenta Mebli Tapicerowanych Libro Marek Liberacki. W przypadku chęci zgłoszenia reklamacji z innej podstawy prawnej niż wspomniana gwarancja jakości, należy skontaktować się ze sprzedawcą mebli i u niego zgłosić reklamację w oparciu o ustawę o prawach konsumenta albo ustawę kodeks cywilny.

  Akceptuję

  Dane Klienta:

  Dane towaru:

  Gdzie znaleźć? (wyświetl wskazówkę)
  Gdzie znaleźć? (wyświetl wskazówkę)
  Gdzie znaleźć? (wyświetl wskazówkę)

  Reklamacja:

  Data nabycia towaru przez Klienta:
  Data stwierdzenia wady:

  Dodaj: zdjęcia, skan dowodu zakupu, dodatkowe załączniki

  Podane w formularzu dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego. Podanie żądanych danych osobowych jest obowiązkowe. Dane dotyczące zgłoszonej reklamacji będą przechowywane przez 3 lata od rozpatrzenia reklamacji (licząc od kolejnego roku, w którym rozpatrzono reklamację). Okres ten może być dłuższy w przypadku ewentualnego dochodzenia roszczeń przez jedną ze stron.

  Więcej informacji na temat przetwarzania danych: https://www.libro-meble.pl/polityka-prywatnosci

  Przeiń na górę