3. Przetestuj witrynę (opcjonalnie):
Wyszukaj na stronie Zaloguj się Polski

Polityka prywatności

Strona główna » Polityka prywatności

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami przetwarzania przez nas danych osobowych, aby dać Państwu pełną wiedzę i komfort w korzystaniu z naszej oferty oraz strony internetowej. Wiemy jak ważna jest ochrona danych osobowych. Dlatego dokładamy wszelkich starań, aby chronić prywatność naszych Klientów i informacje, które nam Państwo przekazują. Prosimy o zapoznanie się z informacjami na temat przetwarzania Państwa danych osobowych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest Firma „Libro” Marek Liberacki, ul. Grunwaldzka 22c, 14-260 Lubawa, tel.: 882 016 533 dalej: Firma.

  1. Dane osobowe są przetwarzane:
    • Podczas kontaktu z naszą Firmą

Mogą Państwo kontaktować się z naszą Firmą poprzez wysłanie wiadomości e-mail, wypełnienie formularza kontaktowego na stronie, telefonicznie, lub przez przedstawiciela handlowego. Podanie danych osobowych w celu uzyskania kontaktu jest dobrowolne, za Państwa zgodą. Zakres przetwarzanych danych osobowych zależy od tego, z jaką sprawą Państwo się do nas zwracają (np. przesłanie oferty i nawiązanie współpracy, zgłoszenie reklamacyjne, nawiązanie stosunku pracy itp.).

Jeśli kontaktują się Państwo z naszą Firmą za pośrednictwem mediów społecznościowych: Facebook, Instagram, YouTube wysyłając wiadomość prywatną, udostępniając posty lub zostawiając komentarz, przetwarzamy Państwa dane osobowe, którymi posługują się Państwo w tych mediach. Podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes, czyli promowanie działalności Firmy poprzez informowanie o wydarzeniach, usługach oraz produktach, a także publikacji wpisów w zakresie prowadzonej działalności (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest niezbędne do osiągniecia ww. celu. Dane będą przetwarzane do czasu usunięcia konta lub wniesienia sprzeciwu.

W tym wypadku Państwa dane mogą być przetwarzane przez META poza krajami EOG, w celu szczegółowych informacji na temat bezpieczeństwa zapewnianego przez Instagram i Facebook w tym zakresie znajdziecie Państwo na stronach Zasady ochrony prywatności META oraz informacje dla firm META.

Szczegółowe informacje w zakresie bezpieczeństwa firmy Google znajdują się tu: Google Prywatności i warunki

W przypadku zawierania z Państwem umów na wykonanie lub dostawę oferowanych przez nas produktów lub usług, Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania i rozliczenia zawartej umowy, a także organizacji transportu towarów. W tym wypadku podanie żądanych danych osobowych jest obowiązkowe.

Dane dotyczące zawartej umowy i dane zgromadzone w celu jej rozliczenia przetwarzane będą przez okres wymagany przepisami prawa, co najmniej przez okres 5 lat liczonych od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym umowa została rozliczona. Okres ten może być dłuższy w przypadku ewentualnego dochodzenia roszczeń przez jedną ze stron umowy.

W przypadku złożenia reklamacji dotyczącej naszych produktów lub usług, Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu jej rozpatrzenia. W tym wypadku podanie żądanych danych osobowych jest obowiązkowe.

Dane dotyczące zgłoszonej reklamacji będą przechowywane przez 3 lata od rozpatrzenia reklamacji. Okres ten może być dłuższy w przypadku ewentualnego dochodzenia roszczeń przez jedną ze stron.

Nasza Firma prowadzi monitoring wizyjny należących do nas budynków i terenów w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i mienia, co jest prawnie uzasadnionym interesem Firmy. Monitoring prowadzony jest zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, a nagrania będą przechowywane nie dłużej niż 1 tydzień od daty nagrania.

Podczas odwiedzania naszej strony dokonujemy analizy ruchu sieciowego, w tym celu przetwarzamy następujące dane: adres IP, lokalizacja, informacje zapisane w plikach cookie.

Przetwarzanie tych danych jest prawnie uzasadnionym interesem administratora polegającego na analizie ruchu Klientów na stronie internetowej.

 

  1. Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych

Zgodę, udzieloną na przetwarzanie danych osobowych w celach kontaktowych, mogą Państwo wycofać wysyłając e-mail na adres: sekretariat@libro.lubawa.pl o treści:

Wycofuję zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie adresu e-mail/nr telefonu (proszę podać adres e-mail lub wskazać, o które dane lub chodzi lub czego dotyczy sprawa) lub osobiście w siedzibie Firmy. Wycofanie zgody może być złożone wyłącznie przez właściciela danych osobowych. Firma zastrzega sobie prawo weryfikacji tożsamości osoby wycofującej zgodę w celu zapewnienia prawidłowej realizacji uprawnień.

  1. Udostępnianie danych osobowych

Zgromadzone dane osobowe mogą być udostępniane m.in.:

Ujawnianie danych osobowych prowadzone jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wyłącznie w sytuacjach gdy jest to niezbędne w celu realizacji i rozliczania świadczonych usług z zapewnieniem poufności przetwarzanych danych osobowych.

  1. Prawa właścicieli danych osobowych

W związku z prowadzonym przetwarzaniem mają Państwo prawo żądania:

Przysługuje Państwu także prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu kontaktu w sprawach związanych z ochroną danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: Magdalena Gujska, email: iod@libro.lubawa.pl


Copyright (C) libro-meble.pl Realizacja: Agraf
Wyjście
Wybierz język
Wyjście
Przewiń na górę
X
- Enter Your Location -
- or -